логотип Сибирское здоровье  

Сибирское здоровье

Здорове серце

Цена: 156 грн./шт.
Адаптовіт
Адаптовіт
<span id="result_box" class="" lang="uk"><span class="">Легендарний</span> енергомодулірующій комплекс &amp; laquo; Адаптовіт &amp; raquo; отримав <span class="">нове народження</span>. Тепер продукт представлений в більш зручній для <span class="">використання</span> <span class="">упаковці</span> зі спреєм. Спрей-дозування дозволяє комфортно <span class="">використовувати</span> <span class="">продукт</span> <span class="">в</span> <span class="">будь-якій обстановці</span> і не вимагає розведення. <span class="">Особливо</span> актуальна пропозиція <span class="">для</span> <span class="">тих</span>, хто часто подорожує і проводить час в <span class="">дорозі</span>, при інтенсивних фізичних і <span class="">розумових</span> <span class="">навантаженнях</span><span class="">.<br /><br /></span></span><br /><span id="result_box" class="" lang="uk"><span title="&laquo;Адаптовит&raquo; является комплексным препаратом и воздействует на большинство адаптационных механизмов, помогая справиться с усталостью, повысить умственную и физическую работоспособность, быстрее восстановиться после болезни и длительное время поддерживать здоровье человека."><strong>&laquo;Адаптовіт&raquo;</strong> є комплексним препаратом і впливає на більшість адаптаційних механізмів, допомагаючи справитися з втомою, підвищити розумову і фізичну працездатність, швидше відновитися після хвороби і тривалий час підтримувати здоров'я людини. </span><span title="В основе этого продукта &ndash; сложный комплекс фитоадаптогенов, дозы которых подобраны методом математического моделирования.">В основі цього продукту - складний комплекс фітоадаптогенов, дози яких підібрані методом математичного моделювання. </span><span title="В результате разработано уникальное соотношение компонентов, при котором малые дозы оказывают &laquo;взрывной&raquo; эффект и удивительную широту действия без побочных реакций, что за 10 лет использования продукта неоднократно подтверждено клиническими исследованиями. ">В результаті розроблено унікальне співвідношення компонентів, при якому малі дози надають &laquo;вибуховий&raquo; ефект і дивовижну широту дії без побічних реакцій, що за 10 років використання продукту неодноразово підтверджено клінічними дослідженнями.<br /><br /></span><span title="&laquo;Адаптовит&raquo; одинаково нормализует работу всех систем организма, в частности, стабилизирует артериальное давление, повышает силу сердечных сокращений, способствует улучшению мозгового кровообращения, улучшает липидный и углеводный обмен, активизирует процессы регенерации в печени, снижает риск тромбоза сосудов, повышает иммунитет, устойчивость к стрессам"><strong>&laquo;Адаптовіт&raquo;</strong> однаково нормалізує роботу всіх систем організму, зокрема, стабілізує артеріальний тиск, підвищує силу серцевих скорочень, сприяє поліпшенню мозкового кровообігу, покращує ліпідний і вуглеводний обмін, активізує процеси регенерації в печінці, знижує ризик тромбозу судин, підвищує імунітет, стійкість до стресів </span><span title="и общий жизненный тонус. ">і загальний життєвий тонус.<br /><br /></span><span title="&laquo;Адаптовит&raquo; рекомендуется при следующих состояниях: "><strong>&laquo;Адаптовіт&raquo; рекомендується при наступних станах:</strong><br /><br /></span><span title="- быстрая утомляемость ">- Швидка стомлюваність<br /></span><span title="- снижение физической и умственной работоспособности ">- Зниження фізичної і розумової працездатності<br /></span><span title="- стресс, проявление метеочувствительности и нарушения, связанные со сменой часовых поясов ">- Стрес, прояв метеочутливості і порушення, пов'язані зі зміною часових поясів<br /></span><span title="- восстановление организма после перенесенных заболеваний ">- Відновлення організму після перенесених захворювань<br /></span><span title="- снижение устойчивости к простудным и другим инфекционным заболеваниям ">- Зниження стійкості до простудних та інших інфекційних захворювань<br /></span><span title="- иммунодефицитные состояния,аллергические реакции ">- Імунодефіцитні стани, алергічні реакції<br /></span><span title="- снижение остроты зрения ">- Зниження гостроти зору<br /></span><span title="- нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония ">- Нейроциркуляторна (вегетосудинна) дистонія<br /></span><span title="- повышенный уровень сахара в крови ">- Підвищений рівень цукру в крові<br /></span><span title="- снижение половой потенции ">- Зниження статевої потенції<br /></span><span title="- дезадаптация школьников к учебному процессу.">- Дезадаптація школярів до навчального процесу.</span></span>
Цена: 240 грн./шт.
БАД
БАД "Синхровитал III" ("Synchrovitals III")
Хронобіологічний захист серця. <div class="mt10 "> <p>&laquo;Синхровитал ІІІ&raquo; рекомендовано дорослим у якості джерела бета-глюканів, ліпоєвої кислоти, селену і лікопіну, додаткового джерела вітексину. Продукт було розроблено з урахуванням біоритмів серцево-судинної системи, яка, як відомо, більше за всі інші органи залежить від правильних біоритмів.</p> <p>&laquo;Синхровитал ІІІ&raquo; поєднує у своєму складі одразу декілька найновіших біологічно активних компонентів, відкритих і вивчених у останні роки.</p> <p>КОМПЛЕКСНИЙ КАРДІОЗАХИСТ.</p> <p>Містить комплекс компонентів, які комплексно впливають на нормалізацію роботи серцево-судинної системи: харчові волокна бета-глюкани у комплексі OatWell 28 (зниження рівня холестерину в крові), ліпоєву кислоту, вітаміноподібну речовину (бере участь у регуляції ліпідного і вуглеводного обміну) і рослинний екстракт листя глоду (джерело вітексину).</p> <p>ЕФЕКТИВНІСТЬ АКТИВІВ ДОВЕДЕНО КЛІНІЧНО. Бета-глюкани вівса OatWell 28, вироблені шведською компанією Crea Nutrition, являють собою повністю натуральний біоактивний компонент з вівсяних висівок, створений шляхом ретельного просіювання. Клінічні дослідження підтвердили здатність бета-глюканів до зниження рівня вмісту глюкози в крові,Ю а також інсуліну, холестерину.</p> <p>100%-а ДОБОВА НОРМА ЛІКОПІНУ. Норма головної антиоксидантної речовини з високою загальнодоведеною антиокисною здатністю лікопіну доведено до 100% у порівнянні з попереднім продуктом.</p> <p>ПРИРОДНЕ ДЖЕРЕЛО АНТИОКСИДАНТІВ. Продукт містить екстракти листя глоду &ndash; найбільш популярної лікарської рослини, яка застосовується у кардіології. Вона є джерелом вітексину (72% від добової норми), флавоноїду з прямою судинорозширюючою дією.</p> </div> <h2>Застосування</h2> Рекомендовано дорослим приймати по 3 капсули комплексу №1 вранці і по 1 капсулі комплексу №2 ввечері під час їжі. Тривалість прийому &ndash; 2 місяці.
Цена: 183 грн./шт.
БАД
БАД "Тетрардиол"
Захист серця і судин <div class="mt10 "> <p>Новий комплекс &laquo;Тетрадиол&raquo; з лінії антивікових препаратів Siberian Health містить унікальний вітамінно-органічний комплекс cardioAGEТМ, який підтримує здоров&rsquo;я і активність серцево-судинної системи.</p> <p>У нашого серця є немало небезпечних ворогів, які викликають передчасне старіння серцевого м&rsquo;язу і судин. Одних ми знаємо добре, бачимо і відчуваємо (наприклад, тютюновий дим). Інших ми не бачимо, але добре знаємо і відчуваємо (наприклад, стреси). Третіх ми не бачимо, не відчуваємо, але добре знаємо (наприклад, холестерин і жирна їжа). Але є поряд з нами ворог, якого ми не бачимо, не відчуваємо і майже нічого про нього не знаємо&hellip;</p> <p>Його ім&rsquo;я &ndash; гомоцистеїн. Це природний продукт білкового обміну, що присутній у крові кожної людини, але з віком через зниження активності знешкоджуючих ферментів його кількість починає стрімко зростати. І як тільки рівень гомоцистеїну перевищує критичну межу, він починає пошкоджувати наші серце і судини. При збільшенні рівня гомоцистеїну всього на 10 од. ризик серцево-судинних захворювань підвищується більше ніж в 3 рази.</p> <p>Вітамінно-органічний комплекс cardioAGE&trade; містить &laquo;тетроду Моррісона&raquo; &ndash; унікальну комбінацію природних речовин, які стимулюють процес знешкодження гомоцистеїну і не допускають перевищення його рівня. А значить, і передчасного старіння серця.</p> </div> <h2>Застосування</h2> Дорослим приймати по 1 капсулі 1 раз на добу під час їжі. Тривалість прийому &ndash; 1 місяць.
Цена: 61 грн./шт.
БАД Фіточай «Шанга Зурхэн» (Сильное сердце) зелена упаковка
БАД Фіточай «Шанга Зурхэн» (Сильное сердце) зелена упаковка
Захист серця і судин. <div class="mt10 "> <p>Фіточай &laquo;Шанга зурхэн&raquo; розроблено у повній відповідності з тибетськими принципами комплексного лікування і профілактики серцево-судинних захворювань і чинить багатогранну дію на роботу серця.</p> <ul> <li>- Плоди глоду, пустирник і зізіфора сприяють&nbsp;<strong>підвищенню сили серцевих скорочень</strong>;</li> <li>- Комбінація глоду і меліси чинить антиаритмічну дію;</li> <li>- Листя малини й трава зізіфори чинять&nbsp;<strong>антиоксидантну й судинозміцнюючу дію</strong>;</li> <li>- Пустирник,&nbsp; сухоцвіт і меліса чинять&nbsp;<strong>м&rsquo;яку заспокоюючу дію, сприяють зниженню артеріального тиску й захищають серце від стресу</strong>;</li> <li>- Активні компоненти плодів глоду й зізіфори сприяють&nbsp;<strong>зниженню рівня холестерину й захищають судини від атеросклерозу</strong>;</li> <li>- Плоди глоду й сухоцвіт мають&nbsp;<strong>сильний антитромботичний потенціал</strong>.</li> </ul> </div> <h2>Застосування</h2> 1 фільтр-пакет залити 1 склянкою окропу (200 мл), накрити кришкою, настояти протягом 5-10 хвилин. Приймати дорослим по склянці на день під час їжі.
Цена: 67 грн./шт.
БАД ЭПАМ 44
БАД ЭПАМ 44
Підтримка серцево-судинної системи. <div class="mt10 "> <p>Комплексний склад біодобавки &laquo;Эпам 44&raquo; включає екстракти лікарських рослин, які традиційно використовуються для підтримки роботи серцево-судинної системи. Їхні активні речовини сприяють нормалізації артеріального тиску і зниженню рівня холестерину в крові. Лікарські рослини і продукти бджільництва також чинять зміцнюючу дію на організм в цілому.</p> <p><strong>Гліциризинова кислота</strong>&nbsp;міститься в солодці гладкій, екстракт якої ввійшов до складу біодобавки &laquo;Эпам 44&raquo;. Вона відома потужною протизапальною, адаптогенною і репаративною дією. Маючи знеболюючий ефект, гліциризинова кислота нормалізує проникність судин, знижує рівень холестерину в крові, благотворно впливає на роботу серцевого м&rsquo;язу і стимулює роботу серцево-судинної системи в цілому.</p> <p>Цілий комплекс активних речовин входить до складу екстракту трави пустирнику, серед них&nbsp;<strong>ірідоїди</strong>й&nbsp;<strong>флавоноїди</strong>. Ірідоїди, будучи антиоксидантними речовинами, руйнують дію вільних радикалів і знижують рівень холестерину в крові.</p> <p>Флавоноїди зміцнюють капіляри й роблять їх більш еластичними, підвищують споживання кисню артеріальною стінкою, знижують артеріальний тиск, попереджуючи тим самим атеросклероз.</p> <p>До складу &laquo;Эпам 44&raquo; включено екстракт&nbsp;<strong>валеріани</strong>, яка використовується у якості седативного засобу при нервових збудженнях і порушеннях роботи серцево-судинної системи. Діючи через центральну нервову систему безпосередньо на м&rsquo;яз і провідну систему серця, валеріана покращує коронарний кровообіг і регулює діяльність серця. Окрім того, вона має спазмолітичними й жовчогінними властивостями.</p> <p>Для повноцінного функціонування наш організм потребує&nbsp;<strong>деценових кислот</strong>. Їхнім джерелом є прополіс і бджолине маточне молочко, екстракти яких ввійшли до складу препарату. Вони захищають клітини від проникнення вірусів, підвищують імунітет, характеризуються бактерицидними і протизапальними властивостями, а також чинять тонізуючу дію.</p> </div> <h2>Застосування</h2> Дорослим по 10 крапель (о,5 мл) 2 рази на день під язик під час їжі. Перед застосуванням флакон струснути. Тривалість прийому &ndash; 1 місяць.
Цена: 143 грн./шт.
Тримегавитал. Сибирский лён и Омега-3 (Siberian linseed oil and omega-3)
Тримегавитал. Сибирский лён и Омега-3 (Siberian linseed oil and omega-3)
Джерело ейкозапентаєнової (ЕПК) і докозагексаєнової (ДГК) кислот (OMEGA-3). <div class="mt10 "> <p>Головним завданням компонентів ліпідного комплексу продукту є заповнення дефіциту полі ненасичених жирних кислот в організмі. У концентраті риб&rsquo;ячого жиру і насінні сибірського льону міститься більше 70% омега-3 поліненасичених жирних кислот, найефективніші з яких - ейкозапентаєнова (ЕПК) і докозагексаєнова (ДГК) жирні кислоти, що мають потужний кардіозахисний, антитромботичний і судинорозшируюючий ефект.</p> <p>Виключна важливість лляної олії обумовлена вмістом омега-3 жирних кислот, які виконують в організмі безліч біологічних функцій. Вони беруть участь в формуванні клітинних мембран: при достатній концентрації в організмі молекули полі ненасичених жирних кислот (ПНЖК) вбудовуються в мембрану клітини, роблячи її більш стабільною і покращуючи транспорт деяких поживних речовин до клітини та з неї.</p> <p>Але особливо цінною є захисна дія на судини. Перш за все, ПНЖК сприяють покращенню стану судинної стінки, що робить її недоступною для пошкоджуючи факторів. А також омега-3 кислоти мають особливе значення для жіночого організму, оскільки сприяють нормалізації гормонального фону, полегшуючи перед менструальний синдром і покращуючи самопочуття жінок у період менопаузи.</p> </div> <h2>Застосування</h2> Приймати по 2-3 капсули на день під час їжі. Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів продукту, вагітність, годування груддю. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем.